måndag 3 januari 2011

Gud, se i nåd till dessa tvåAlt. melodi av Rudolf Lagi (finns ej i SvPs, men i finlandssvenska psalmboken):


1. Gud, se i nåd till dessa två,
som vi här ser inför dig stå
med löfte att i liv och död
gemensamt dela lust och nöd.

2. De slutit nu i denna stund
ett heligt kärlekens förbund.
I nåd, o Herre, hos dem bliv
och din välsignelse dem giv.

3. Här levs ej blott i rosengård
och mången prövning kan bli hård;
behåll dem då, o Herre god,
i kärlek som ger tröst och mod.

4. Din Ande må ledsaga dem
och bli en gäst i deras hem,
att stilla fröjd och ljuvlig ro
med honom där får bli och bo.

5. O Gud, vi böjer oss för dig,
som är vår Gud evinnerlig,
vårt hopp, vår fröjd, vår frid, vårt råd.
Välsigna oss och giv oss nåd.

Text: Johan Ludvig Runeberg 1857 (53 år), ngt bearb.
Musik: Strassburg 1543, bearb. Johann Baptista Serranus (Seeger) 1567 (27 år), alt. Rudolf Lagi 1867 (44 år)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar