måndag 3 januari 2011

Gud har omsorg om vårt släkte

I psalmboken står en melodi av Egil Hovland, som av upphovsrättsliga skäl inte kan återges här. Här publiceras istället en alternativ melodi, "Det finns djup i Herrens godhet" (SvPs 285), som av många vara mycket passande även till denna psalm, bättre insjungen som den är.1. Gud har omsorg om vårt släkte,
han har sett vår ensamhet.
Han har skapat man och kvinna...


Text: Britt G Hallqvist 1980 (66 år)
Musik: Egil Hovland 1984 (60 år), alt. Tysk/Paderborn ("Det finns djup i Herrens godhet", se ovan)

[Av upphovsrättsliga skäl kan resten av texten inte publiceras här än]

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar