onsdag 15 juni 2016

Se, livet vill blomma i Skaparens handAlt. koral:


1. Se, livet vill blomma i Skaparens hand,
som lustgårdens örter och träd,
//: då hjärtan är tända hos kvinna och man
att älska och ära varandra ://

2. Vi lyfter till Herren vårt tack och vår bön
för gåvan han ger i vår vård.
//: Låt växa och mogna, om lust byts i nöd,
den kärlek som bundit oss samman ://

3. Så stärk oss att bära den vardag vi får
i kärlek som ej söker sitt.
//: Bevara ett ljus och en fröjd hos oss två
från livet vid skapelsens källa ://

Text och musik: copyright Gösta Wrede 1978 (50 år), publ. med tillståndO Gud, vår Gud och allas Far

1. O Gud, vår Gud och allas far,
välsigna detta glada par!
Från Sion räck din milda hand
att helga dessa vänners band.

2. Låt äkta kärlek, hopp och tro
med dem i deras hem få bo.
Gör lång och lycklig deras tid
och giv dem sist en salig frid.

Himmelske Far, din välsignelse vill vi begära

Alt. koralvariant av Bach:1. Himmelske Far, din välsignelse vill vi begära:
värm våra hjärtan och var med din Ande oss nära.
Hör oss, o Gud,
låt nu vår brudgum och brud
vigas dej, Herre, till ära!

2. Låt dem nu löftenas ansvar och glädje få skåda!
Själv i din sanning och fruktan ledsaga dem båda!
Var deras stöd,
så att i lust och i nöd
kärleken ensam får råda!


3. Herre, vår Herre, ditt löfte du aldrig kan rygga,
låt dessa makar sitt hem på din trofasthet bygga!
Du är den grund
där de i heligt förbund
får vara glada och trygga.

4. Herre, välsigna dem, Herre, dem alltid bevara!
Herre, ditt ansikte över dem nådigt förklara!
Herre, din frid
ge dem i all deras tid,
låt dem ditt tempel få vara!

Du löftenas stund1. Du löftenas stund,
som hjärtan förenar vid altarets rund,
som skänker för livet ett hem och ett bo,
en fristad för lycka, för kärlek och tro!
Vi lyfter vår bön till välsignelsens Gud
för brudgum och brud.

2. I ungdomens vår
hur tryggt att få lämna de kommande år
åt honom, som ömt om de sina slår vakt
och råder för lyckan med kärlekens makt,
som i varje hem, dit han inbjuds som gäst,
gör livet till fest.

3. Med hand nu i hand,
så härligt att blicka mot framtidens land,
mot morgon som väntar med möda och id
och kväll som sej sänker med evighetsfrid,
mot stunder av längtan och jublande sång
all livsdagen lång!

4. O Ande som tänt
den kärlek vart älskande hjärta har känt,
i helg och i andakt du, Herre, dem stärk
till offrande håg mitt i vardagens verk!
Att älska och tjäna och lyftas till Dig
de unga nu vig!

Ert hus ska ni bygga på Ordets fasta grund

 


Alt. melodi:
1. Ert hus ska ni bygga på Ordets fasta grund!
Då rubbas ej muren i stormarnas stund.
Låt hemmet få stå i skydd av Kristi kors!
Då viker ej väggen för frestelsers fors.
Där korset står vakt,
tappar mörkret sin makt.

2. Låt Herren välsigna er ande, själ och kropp,
låt honom er fylla med kärlek, tro och hopp.
Ja, morgon och kväll, det redan nu bestäm,
sänd bönens vita duva med bud från ert hem.
Där bön hålls vid makt,
står Guds änglar på vakt.

3. Be honom som inbjöds till Kanas bröllopsfest
att under alla skiften bli kvar som hedersgäst!
Välsignad var plats, som Jesus kallar sin,
där Herren själv får stanna kan vatten bli vin,
och friden står vakt
över hjärtanas pakt. 

4. Gud signe er båda tills livets sol går ned!
Det lyser på vägen av Herrens frid och fred.
Han före er fram till fest i himmelen,
där inga som möts måste skiljas igen,
där kärlekens makt
uppnått allt som Gud sagt.

Vi önska nu vår brudgum och brudAlt. koral:1. Vi önska nu vår brudgum och brud:
Gud Fader dem värdes benåda!
Allt gott du dem give, Herre vår Gud,
och vände ifrån dem all våda.
Din trogna hand dem i liv och död
all hjälp och välsignelse give,
och vid deras tröskel i lust och nöd
din ängel väktare blive
och tvedräktsanden fördrive.

2. På all deras väg, i all deras tid,
bliv när dem i nåd, Herre Kriste!
Evad dem än sker, din kärlek och frid
de aldrig i världen dock miste!
Och blir det bekymmer i deras bo,
du må dem om bönen påminna,
att ständigt de sätta till dig sin tro
och undret i Kana besinna.
Då hjälp de visst skola finna.

3. Guds Helige Ande, giv att ditt ljus
dem följer och hugnar allt mera!
Kom till dem med tröst! Och allt deras hus
så ock deras hjärtan regera,
att de med ära, med tukt och tro
må leva på jorden tillsamman
och sedan hos Gud uti himlen bo
i evig glädje och gamman.
Det önska vi. Amen. Amen.

I Kana stad ett bröllop stod
1. I Kana stad ett bröllop stod,
i Galiléen det skedde,
dit bjöd man Jesus och hans mor,
stor fröjd han där beredde.
Du som i äktenskap vill gå,
bjud Herren Jesus dit också,
om du vill bli välsignad.

2. När stämningen just var som bäst,
tog vinet slut därinne,
fast Jesus själv var med som gäst
med glatt och öppet sinne.
Ja, inte var han den som kom
med suck och sorg, det vet vi om,
nej, han är glädjens Herre.

3. När vi får möta nöd och brist
och hjälp ej står att finna,
en trägen bön då först och sist
oss hjälper övervinna.
Hos Jesus finns all hjälp och tröst,
en ödmjuk bön ur troget bröst
vill han så gärna höra.

4. Ja, han är den som vill och kan
till slut vår sorg fördriva.
Men tid och medel aldrig man
får honom föreskriva.
När mänsklig visdom rådlös är,
då är hans stund att hjälpa här.
Den måste vi förbida.

5. Som bäst man väntar glädjevin
som sorgen släcka skulle,
så skänks istället vatten i
sex krukor överfulla.
Den prövningen blir ganska svår,
en ångest genom själen går,
vi frestas att förtvivla.

6. Du måste lära, kristen god,
vid livets fällda bommar,
att visa tro och tålamod,
ja, trots förnuftets domar!
Vad Jesus säger, gör med flit.
Arbeta, bed och all din lit
till honom sätt för alltid.

7. Så se nu här på Herrens hand
som allting kan förvandla!
Se, vin av vatten gjorde han,
så vill han med oss handla.
Han vänder sorg i fröjdevin,
han glädjen ger och harmonin.
Förtrösta helt på honom!

8. Begynnelsen är ofta svår,
men lägg den i hans händer,
och även det vi ej förstår
han till det bästa vänder.
Så handlar Herren Jesus Krist,
han bästa vinet spar till sist.
Gud vare pris och ära!